VAD ÄR KANNIBALISERING: SÅ RÄKNAR DU MED DET I DETALJHANDELN

Begreppet kannibalisering är skrämmande inom detaljhandeln. Tar din nya produkt andelar från liknande kategorier? Eller om du öppnar en ny butik, kommer den att ta försäljning från en annan butik?

Frågar man runt lite är oftast det spontana svaret – Ja! Tillför du något nytt till ett befintligt ekosystem kommer balansen att rubbas. Men för att verkligen kunna förutsäga hur det kommer att påverka dina befintliga butiker behöver vi mer än bara en magkänsla – vi behöver data.

Vad är kannibalisering?

Kannibalisering (efter kannibalism) är en term inom handel och marknadsföring. Den syftar oftast på när en produkt tar marknadsandelar från en annan produkt från samma tillverkare. Det kan också syfta på en försäljningskanal, som i det här fallet. När en affärskedja öppnar fler butiker, kommer vissa av kunderna i de nya butikerna sannolikt att tas från de befintliga butikerna.

Så beräknar du kannibalisering

Det är nu det blir lite komplicerat (och superspännande!). För om en nystartad butik (butik A) omsätter 1 miljon kr/år, men att 100 kr av dessa kommer ifrån minskad försäljning från butik B och C, som annars hade sålt för dessa 100 kr blir frågan, kommer den nya butiken att öka vår totala marknadsandel? Eller kommer den att kannibalisera på våra befintliga butiker? 

För att hitta svaret kan vi titta på liknande händelser som påverkat ekosystemet. Andra butiker som har öppnats i närtid, hur påverkade det omsättningen i våra närliggande butiker? Exemplevis:

Vad hade butik B och C omsatt om A aldrig hade etablerats? Eftersom A har etablerats så kommer vi aldrig få svaret på den frågan. Här behöver vi använda data för att göra en estimering av vad som hade hänt om A inte hade etablerats.

Ett, något förenklat, sätt att göra det på är att plocka ut alla kunder som handlade i A det första året och gå tillbaka i tiden (i datan) och titta på vad dessa handlade för totalt under året innan A etablerades. Denna summa jämförs sen med vad dessa kunder handlade för i andra butiker det första året som A var etablerat. Skillnaden mellan dessa summor är ett mått på hur mycket av A’s omsättning som är kannibaliserande under dess första år. För att detta verkligen ska funka så bör man också ta hänsyn till andra faktorer som påverkar skillnaden mellan de båda åren, såsom inflation och trender.

Om man gör det här på flera butiker som startats så får man en ganska god bild av hur mycket en nyetablerad butik i koncern ABC kommer att kannibalisera på dess nuvarande butiker.

NYHETER. INSIKTER. KÄRLEK.

Elvenite och Lantmännen vinner Årets Affärssystemsprojekt

Elvenite och Lantmännen vinner Årets Affärssystemsprojekt

Elvenite och Lantmännen har tilldelats utmärkelsen för årets affärssystemsprojekt som varje år delas ut på Forum Affärssystem & HR i Göteborg av Herbert Nathan & CO. Projektet som prisats är Lantmännen Agroetanol – Division Energi som med hjälp av Elvenite har implementerat Infor M3.

read more
Varför expertis + domänkunskap + teknik = framgång

Varför expertis + domänkunskap + teknik = framgång

Förr var IT-avdelningens främsta och viktigaste uppgift att se till att skrivaren fungerade. Men med åren har IT-avdelningens roll förändrats. Den snabba utvecklingen av data och teknik har visat att IT har en allt viktigare del i organisationers framgång. IT kan till och med idag ha en central roll i att vägleda företaget till att utvecklas och skapa vinst.

read more