VARFÖR EXPERTIS + DOMÄNKUNSKAP + TEKNIK = FRAMGÅNG

Min karriär började på ett företag med en klassisk hierarki. Det fanns en VD, en ekonomichef, en försäljningsavdelning, en personalavdelning och en IT-avdelning. IT-avdelningens främsta och viktigaste uppgift var typ att se till att skrivaren fungerade. Men med åren förändrades IT-avdelningens roll. När vi införde ett ERP-system var vi några kollegor som samtidigt skapade en ny grupp vars uppgift var att förena affärsutveckling med IT- och digitaliseringsfrågor på en neutral plats. Den resan har jag med mig än idag, och det är utifrån det jag lärde mig där som jag nu ska berätta hur smart det kan vara att kombinera expertis, domänkunskap och teknik.

IT-organisationens utveckling

Först måste vi backa bandet lite. IT har historiskt främst haft rollen som assistans, att hjälpa användarna att lösa datorproblem, utskriftsproblem eller annat relaterat till teknik. Många av er som läser det här upplevde garanterat den tiden. Men det finns också många företag som fortfarande lever kvar i detta idag. Helt eller delvis. Den snabba utvecklingen av data och teknik har visat att IT har en allt viktigare del i organisationers framgång. IT kan till och med idag ha en central roll i att vägleda företaget till att utvecklas och skapa vinst.

En stor anledning till att det har blivit så är såklart företags stora fokus på effektivisering och systemens möjlighet att faktiskt hjälpa till med det. Man kan tycka vad man vill om ordet digitalisering. Men det är ett ord som vi IT-människor har att tacka för att IT’s roll förändrades från att bråka med krångliga skrivare till att bli en framgångsfaktor för organisationers utveckling.

I och med det så började man ju faktiskt också prata om hur man skulle kunna få ännu lite mer effekt av det IT gör. Vi blev liksom ännu viktigare.

Evolution of the IT department

Digitalize or die – När IT blev livsviktigt.

Joe Peppard skrev för en tid sedan en artikel I Wall Street journal med rubriken It’s time to get rid of the IT-department”. Som anställd på ett företag som har ”en hel del”, för att uttrycka mig milt, med IT-avdelningar att göra får man ju lite ont i magen när man läser en sådan här rubrik. Joe Peppard skrev detta som ett inlägg i centralisering vs decentraliserings-debatten. Han menade att centraliserade IT organisationer är en del av det förgångna och att varje avdelning själva bör ha sitt eget dedikerade team. Varför? Jo för att rätt sak ska utvecklas vid rätt tillfälle och att man ska få ut ännu mer av digitaliseringens möjligheter. Man bjöd liksom in IT-organisationen in i varje avdelning.

Om vi bara djupdyker lite i den här artikeln. Vad är det som är extra intressant och kittlande i den?

Jag tror att…

…den utmanar hur vi ser på IT-organisationer och deras roll och låter oss starta en diskussion om saken. Det kanske är först när vi är lite obekväma som vi gör en faktisk förändring.

…den tar upp utmaningarna kring hur ofta IT-avdelningarnas KPI:er ofta skiljer sig från företagets KPI:er. Vissa IT-avdelningar kanske kan känna sig lite utanför idag.

…den tar också upp hur det ibland är så att IT-avdelningar inte har en förståelse för hur resten av organisationen fungerar.

Nu känns det lite obekvämt va?

Jag tycker att den här artikeln är lite väl magstark och jag håller inte med i alla aspekter. Jag jobbar själv med många bolag som lägger stor vikt vid att skapa en förståelse för vad resten av businessen gör. Men jag vet också att det finns många kvar som stirrar sig blinda på teknik och system snarare än process, människa och affär.

I andra änden då? Det finns också IT-människor som menar att verksamhetskunnande måste integreras med IT-organisationen. Att istället för att IT-organisationen ska komma till olika avdelningar så måste verksamheten integreras med IT-organisationen.

Shaun Rolls, en föreläsare inom cloudutveckling menar att den största faran nu när allt går upp i molnet är att det blir en soptipp. Eftersom inte verksamheten intresserar sig och engagerar sig i IT:s jobb och tar ansvar för vad som faktiskt ska vara i molnet och varför.

Tvärfunktionalitet och Data Science

Tillbaka då till historien om min erfarenhet att förena IT med verksamhet på en neutral plats. Eftersom jag kommer från ”data science-skolan” är jag liksom van vid tanken på att jobba väldigt tvärfunktionellt. Inom Data Science har man alltid pratat om vikten av att förena programmeringskunskap, statistik, matte och domänkunskap. Inom forskningsvärlden applicerar man ju data science på så vis att man jobbar med det i olika fält av studier. Ett exempel är min kollega Niclas Lovsjö, han har doktorerat i analytisk sociologi vilket innebär att han har forskat på samhällsfrågor med data science som verktyg. Han satt alltså i ett team av professorer med kunskap inom sociologi medan hans kunskap låg inom data science.

Inom Data Science har det alltså redan från början varit en fråga om att jobba tvärfunktionellt. Och nu när man pratar om införandet av AI så pratar man verkligen om det som en organisationsfråga. Till och med en organisationskulturell fråga.

Handen på hjärtat, hur många gånger pratar du om alla de saker som IT håller på med som en kulturell fråga?

Data Science Venn Diagram

”IT-avdelningen förstår inte vad vi gör”

Vad vill jag säga med detta då? Jo, inom data science har man varit tvungen att jobba tvärfunktionellt redan från början för att bevisa värdet genom applikation och inte bara teori. IT har ofta varit en servicefunktion, en ren nödvändighet som man inte jobbat med för att inkorporera i en kultur.

Diskussionen har numera kommit att handla om vem som bör vara delaktig, hur, var och när. Typ ”IT-avdelningen bör förstå mer om vad vi gör” eller ”verksamheten borde förstå lite mer om möjligheterna med IT”, istället för hur IT och teknik kombinerat med verksamhet och domänkunskap kan bli en del av kulturen.

På mitt förra jobb gjorde vi som sagt ett test att skapa en neutral plats för detta. Vi skapade en task force som bestod av några fasta personer och några som regelbundet byttes ut. Tillsammans arbetade vi oss igenom olika utmaningar, lågt hängande frukter och försökte samtidigt sprida budskapet kring vad vi kunde åstadkomma om vi jobbade tvärfunktionellt.

Nyckeln till framgång

För vår kund Lantmännen jobbar vi idag i just ett sånt task force team. Teamet består av en scrumledare, en data scientist, en data engineer och alltid minst en domänexpert. Det här teamet har lyckats genomföra flera olika projekt inom olika områden på bolaget. Snabbt och effektivt tar de sig igenom utmaningar som hade varit svåra och tidskrävande att klara av för avdelningarna själva. Dessa utmaningar har och kommer att behandla:

– Komjölksoptimering
– Siloprediktion
– Optimering och behandling av fröer
– Prediktionsmodeller för inköp och försäljning

Nyckeln till framgång i dessa projekt har varit som ni kanske förstår:

Kombinationen av domänkunskap och teknisk kompetens.

Det här arbetssättet är bra för att få in just själva tankesättet i att förena domänkunskap och IT-kunskap. Jag hoppas att vi i framtiden istället för att prata om centralisering vs decentralisering, IT-avdelningens oförmåga att förstå verksamheten samt verksamhetens brist på IT-kunskap, kan prata om allt häftigt man kan göra tillsammans. Bara vi vågar öppna upp dörrarna och arbeta lite mer tvärfunktionellt.

Vill du snacka mer om domänkunskap, teknik eller data? Hör av dig!

Agnes Lindell - Elvenite

Agnes Lindell

Business owner Data Driven

NYHETER. INSIKTER. KÄRLEK.

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023Vi är stolta att presentera Elvenites hållbarhetsrapport för 2023! Under året har vi fokuserat på att förbättra resursanvändningen och minska avfall inom livsmedelsindustrin med hjälp av lösningar som AI-driven utsädesbehandling och...

läs mer
AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project AstraGoogles Project Astra, omdefinierar hur vi interagerar med teknik både i personliga och professionella sammanhang. Dessa innovationer förbättrar inte bara våra interaktioner med AI utan integrerar även AI djupt i våra...

läs mer
Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:erAI kan vara en riktig game-changer för företag som vill förbättra effektiviteten och förnya sina tjänster. Men att hantera de ekonomiska aspekterna av AI kan vara knepigt för många CFO:er. Den här guiden ger tydliga steg för...

läs mer