VI MÅSTE SLUTA TALA OM IT

Vi står nu på tröskeln till en allt bredare utveckling av uppkopplade produkter och artificiell intelligens som tar beslut om våra liv, där representativitet inom it är viktigare än någonsin. Samtidigt som digitaliseringen i samhället ökar, är unga kvinnors intresse för it fortfarande lågt. Ett av de största hindren för unga kvinnor att vilja arbeta inom it är begreppet ”it” i sig. Om vi inte uppdaterar bilden av vad it är och attraherar fler kvinnor kommer det att få stora konsekvenser på jämställdheten i samhället.

I åtta år har Insight Intelligence följt attityderna till it bland kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år. Resultaten av dessa riksomfattande undersökningar visar att sex av tio inte ser det som lockande att arbeta inom it. Det är också fler som säger sig ha dålig kännedom om vad it som yrke innebär än som har bra kännedom om det. Vi kan samtidigt se hur intresset för it ökar ju mindre man talar om just it och ju mer man konkretiserar vad det innefattar.

Om man frågar en slumpmässigt utvald kvinna i Sverige mellan 16 och 30 år om hon vill jobba med it kommer hon (statistiskt sett) att säga nej. Om man däremot frågar om hon vill arbeta med olika it-relaterade yrken och arbetsuppgifter utan att använda ordet it ökar intresset avsevärt. När vi frågar målgruppen själva vad de i störst utsträckning tror skulle få unga kvinnor att söka jobb inom it är det näst vanligaste svaret ”att lyfta fram vilkaarbetsuppgifter som jobb inom it innefattar”.

Bland den majoritet av kvinnor mellan 16 och 30 år som inte känner sig lockade av att arbeta med it (60 %) svarar 73 procent att det beror på att det inte passar deras personlighet. Det är en ökning med 30 procentenheter sedan 2015. Trots att världen blir alltmer digital fortsätter alltså gapet mellan kvinnor och it att växa.

När vi jämför bilden av it med det mer progressiva och synonyma begreppet ”tech” syns stora skillnader. Tech ses som coolt i mer än fyra gånger så stor utsträckning som it. Tech förknippas också i betydligt större utsträckning till ord som ”livsstil”, ”entreprenörskap” och ”kul”. Detta trots att tech-företag i grunden är it- företag. Det är en talande paradox att få kvinnor vill arbeta inom it men de flesta vill arbeta på tech-bolag.

Varför är det då så viktigt att fler kvinnor arbetar inom ”it”? Är det inte viktigt med jämställdhet inom alla branscher? Svaret ligger i det som kallas för ”gender bias data”. Det handlar om hur den teknik som i allt större utsträckning formar våra liv främst programmeras av män och att det påverkar representativiteten i vår vardag. Det finns åtskilliga exempel på hur teknik inte är lika anpassad för kvinnor som för män. Ett är hur säkerhetsbälten och krockkuddar i bilar är framtagna av data baserat på manskroppar, vilket resulterar i att kvinnor löper 47 procent större risk än män att skada sig i en bilolycka och 17 procent större risk för att dö.

Vi befinner oss nu i ett utvecklingssprång där artificiell intelligens och smarta uppkopplade produkter i hemmet (iot) i allt större utsträckning påverkar våra liv. Genom algoritmiskt beslutsfattande bestäms nivåer på försäkringar, lån, krediter, försörjningsstöd mm där inte någon människa är inblandad. Om den data som dessa beslut baseras på främst utvecklas av män påverkar det jämställdheten i samhället på en ny nivå.

I vår senaste undersökning svarar var femte ung kvinna att de inte tycker att teknik i deras vardag är lika anpassad för kvinnor som för män (21 %). Det är en ökning sedan föregående år. Med den exponentiella utvecklingen av AI och uppkopplade produkter riskerar denna siffra att öka markant. Det är därför kvinnor inom it är viktigt. Det är därför jämställdhet inom it är viktigare än inom andra branscher. För att det påverkar alla sektorer, från sjukvård och bostäder till finansiella tjänster och hemelektronik. Teknik finns överallt i samhället. Om vi inte slutar tala om it och börjar förklara vilka möjligheter de tekniska yrkena har att förändra samhället kommer det snart att vara försent. Då finns risken att hela infrastrukturen i vårt samhälle är mer anpassad för män än för kvinnor och jämställdhetsgapet kommer att öka.

Vi måste tillgängliggöra och konkretisera den framtidsbransch som de tekniska yrkena innefattar och vi uppmanar därför alla kvinnor som idag arbetar inom tech/it att berätta om det. Förklara hur de lösningar ni arbetar med påverkar och förändrar samhället. Vi måste sluta tala om it och börja förklara samhällsnyttan som tekniska yrken bidrar till. Vi måsta börja #talaomtekniken

Anna Gulliksen, Global Head of Talent Acquisition and Employer Brand – Tietoevry
Nadja Ekblom, Alliance manager, Digital Transformation – KPMG
Mathias Dyberg, VD – Elvenite
Johanna Persson, kommunikatör – Blekinge Tekniska Högskola
Lukas o Berg, VD – Insight Intelligence

Unga kvinnor och it

NYHETER. INSIKTER. KÄRLEK.

Skapa framgång med hjälp av smart analys

Skapa framgång med hjälp av smart analys

SKAPA FRAMGÅNG MED HJÄLP AVSMART ANALYSMed ett stort dataflöde är det essentiellt att inte bara samla in information - utan att också strukturerat och målinriktat analysera den. Att bygga en smart analys är en kraftfull metod som leder till djupare insikter,...

läs mer
Det här är självlärande AI

Det här är självlärande AI

DET HÄR ÄR SJÄLVLÄRANDE AIAI i livsmedelsindustrinNär du streamar en serie på Netflix eller njuter av en riktigt bra spellista på Spotify, arbetar sofistikerade algoritmer diskret i bakgrunden för att skräddarsy dina rekommendationer. Tekniken, känd som självlärande...

läs mer
En titt på infor’s multi-tenant strategi 2024

En titt på infor’s multi-tenant strategi 2024

EN TITT PÅ INFOR'S MULTI-TENANT STRATEGI 2024ERP & IntegrationI den digitala världen är förändring det enda konstanta. Molntekniken har revolutionerat ERP-system, och Infor är inget undantag med sina molnbaserade ERP-lösningar. Infor tar ett strategiskt steg mot...

läs mer