Elvenite AB kommer från och med idag att ta över all driftövervakning och incidentrapportering kopplat till Hansa Borgs affärssystemsmiljö, Infor M3.

Det nya avtalet syftar till att öka tillgängligheten på Hansa Borgs affärssystem och på så sätt minimera driftstopp och oönskade incidenter. Avtalet bygger på en kostnadseffektiv tjänstemodell (Elvenite Managed Services) som ger tillgång till specialistkonsulter inom M3, med lång erfarenhet inom livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. I tillägg till övervakningen kommer Elvenite även att tillhandahålla specialist-support för att frigöra tid och stärka de interna resurserna på Hansa Borg.
– Vi är väldigt glada över att Hansa Borg väljer att stärka samarbetet med Elvenite. Med vår kompetens och erfarenhet inom livsmedelsindustrin förstår vi vikten av att ha ett fungerande affärssystem. Vårt mål är att öka tillgängligheten till M3 så att Hansa Borg kan fortsätta levererar kvalitet i alla led för den goda smakens skull, säger Fredrik Johansson Säljchef Elvenite.

Hansa Borg Bryggerier

Om Hansa Borg

Med nästan 400 anställda är Hansa Borg Bryggerier AS Norges största norska bryggeri- och dryckesproducent. Vi utvecklar kontinuerligt företaget och vårt sortiment och är en viktig aktör i utvecklingen av det norska bryggeriet och mineralvattenindustrin.
Hansa Borg består av Borg Brewery i Sarpsborg, Christianssand Brewery (CB) i Kristiansand, Hansa Brewery i Bergen och vår produktions- och dräneringsanläggning för Olden Natural Mineral Water i Oldedalen i Nordfjord. Hösten 2013 köpte vi 54,44% av aktierna i det Grimstadbaserade Nøgne Ø små bryggeri, och år 2016 blev Austmann Brewery en del av vår bryggerisfamilj. I Bergen har vi också Waldemar Mikrobryggeri i Hansas gamla lokaler på Kalfaret där småskalig ölbränning ger möjlighet att utveckla och testa nya öltyper.
Läs mer om Hansa Borg Bryggerier

Om Elvenite

Elvenite är världsledande tjänsteleverantör till livsmedelsindustrin med spetskompetens inom ERP och Business Analytics. Företagets värdeerbjudande spänner över Infor M3, Managed Services samt Qlik och Microsofts plattformar för analys och datalager. Managed Services erbjuder effektiva helhetsåtaganden avseende förvaltning och support av M3-installationer och datalagerlösningar. Elvenite är en del av Combined Excellence-koncernen.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, Säljchef Elvenite AB
Tel: +46 70 218 53 60
E-post: [email protected]
https://www.elvenite.se

Läs mer om hur vi arbetar med affärssystem här