ACTUAL COST

Så ökade Elkem precisionen i rapportering

Full koll på kostnader och ökad kundlönsamhet

Förr matade medarbetare in data i Excel manuellt för att räkna ut hur mycket varje batch kisel kostade att tillverka. Det var ett digert arbete, men helt nödvändigt för att företaget skulle veta vad de behövde ta betalt för sina produkter för att vara lönsamma. Idag går det betydligt enklare med hjälp av Infor M3 och en specialutvecklad app i Qlik, som används i tre av företagets utländska fabriker.

Elkem tillverkar råvaror till modern teknologi

Elkem är en världsledande tillverkare av kisel och järnlegeringsmedel till stålindustrin och ingredienser till betong. Företaget har 6 fabriker i Norge och ytterligare produktionsanläggningar runt om i världen, bland annat i Canada, Kina, Frankrike och på Island. I stora ugnar smälter de kvarts och producerar bland annat kisel och järnkisel, som deras kunder använder som råvara i tillverkningen av mobiltelefoner, datorer, kosmetika, plast, bildelar och mycket annat.

fabriker i Norge

Råvarupriset varierar kraftigt

Priset på Elkems råvaror förändras timme för timme, vilket gör att det som produceras i den ena batchen sällan kostar lika mycket som den andra. Om Elkem inte har stenkoll på vad det kostar att tillverka varje batch kan de inte vara säkra på hur mycket de ska ta betalt för sina produkter för att klara sina marginaler.

STANDARDKOSTNAD PASSAR VID STABILA PRISER

För företag med stabila priser på råvaror är det enklare. Då är ”standardkostnad” en lämplig metod för att budgetera löpande tillverkningskostnader. Det är oftast tillräckligt exakt och går relativt snabbt och enkelt.

Formeln för att räkna ut standardkostnad

Standardkostnad = standardpris X standardkvantitet.

Lägre precision med standardkostnad

Problemet med standardkostnad som metod är att datans precision och tillförlitlighet minskar om det finns kostnader som varierar. Dessutom kan det krävas mycket arbete för att räkna fram en standard och hålla den uppdaterad.

Actual cost passar vid varierande priser

För Elkem är utmaningen de kraftigt varierande råvarupriserna. Så för att maximera precisionen i sin data mäter Elkem kostnaden enligt metoden ”Actual cost”. Normalt sett krävs det mer jobb att räkna ut, men eftersom det avslöjar den verkliga kostnaden för varje batch de tillverkar, så är det värt det extra jobbet.
  • Kvarts 70% 70%
  • El 12% 12%
  • Silicon 23% 23%
  • Stål 53% 53%

Formeln för verklig kostnad

Verklig kostnad

=

Direkta kostnader + Indirekta kostnader + Fasta kostnader + Variabla kostnader + ”Sunken cost”

Direkta kostnader

Sådant som är direkt relaterat till det aktuella produkten. De kan vara råvaror, energi och andra variabla kostnader.

Indirekta kostnader

Kan vara kostnader för stödfunktioner som behövs, exempelvis administration.

Fasta kostnader

Är samma för alla produkter, som exempelvis hyra av produktionsutrustning.

Variabla kostnader

Avser det som kan kosta olika mycket i olika skeden. Exempelvis en arkitekt som kostar mer i början av ett projekt, men mindre mot slutet.

”Sunken cost”

Är för sådant som blev fel eller överflödigt. Exempelvis om du råkade köpa en programvara med fler funktioner än du behöver. Du har redan haft kostnaden och kan inte ta bort den.

Automatisk datainhämtning och visualisering

Ska vi vara helt ärliga krävs det i verkligheten inte mer jobb att räkna ut de verkliga kostnaderna för Elkem längre, eftersom de använder Infor M3 för att registrera all sin data som genereras i produktionsanläggningarna runt om i världen. All data hämtas in automatiskt och den faktiska kostnaden rasslar ut i andra änden. Helt utan att någon behöver använda Excel. För att det ska bli riktigt enkelt att avläsa kostnaden har Elkem tagit hjälp av Elvenite för att visualisera den verkliga kostnaden för all produktion i realtid med hjälp av en Qlik-app.

– Utvecklingen av appen gick snabbt, tack vare att Elvenite förstår vår verksamhet och vad vi vill ha.
Terje Rebni, Elkem ASA

SPARAR TID

– Det har gett oss ökad precision i vår rapportering. Nu har vi alltid tillgång till en faktisk kostnad när vi ska räkna fram priset vi behöver ta betalt, säger Terje Rebni, som är ytterst ansvarig för att utveckla Elkems system för Business intelligence.

ÖKAR KUNDLÖNSAMHET

– Det har påverkat vår kundlönsamhet positivt, och vi sparar också mycket tid eftersom vi slipper manuellt arbete, menar Terje. 

VILL DRILLA ÄNNU DJUPARE

Nästa steg i utvecklingen av Elkems affärssystem är att utveckla en ekonomiapp och en produktionsapp som drillar ännu djupare än de gör idag. Kanske kan Elkem snart sluta använda Excel helt och hållet.

Vill du få koll på dina kostander?

Kontakta oss så hjälper vi dig att få djupare insikt i dina kostander.