DATA SCIENCE I LIVSMEDELSINDUSTRIN
– SÅ BÖRJAR DU

Data Science har potential att revolutionera livsmedelsindustrin. Genom att fatta datadrivna beslut kan man öka intäkterna och förbättra såväl effektiviteten som kundupplevelsen. I den här artikeln går vi, steg för steg, igenom hur organisationer inom livsmedelsindustrin kan komma igång och börja använda sig av data science. Det här bör man tänka på när man ger sig ut på denna resa.

Identifiera dina affärsmål

Innan du dyker in i data science är det viktigt att identifiera dina specifika affärsmål och se över hur data science skulle kunna hjälpa dig och ditt företag att uppnå dessa mål. Till exempel kan ett företag vilja använda data science för att optimera sin leveranskedja, förutsäga konsumenternas efterfrågan eller för att förbättra sina marknadsföringsinsatser.

Samla in och förbered datan

När affärsmålen är tydliga är nästa steg att samla in och förbereda data. Datan kan komma från en mängd olika källor, som till exempel försäljningsdata, kundfeedback och sensordata från produktionsutrustning. Det är viktigt att säkerställa att datan är korrekt, konsekvent och i ett format som enkelt kan analyseras.

Välj lämpliga tekniker

Därefter bör du se över vilka datavetenskapliga tekniker som lämpar sig för dina specifika problem. Vanliga tekniker inom livsmedelsindustrin inkluderar prediktiv modellering, optimering och natural language programming (NLP) för analys av till exempel kundfeedback. Ett företag skulle exempelvis kunna använda en prediktiv modell för att förutsäga efterfrågan på en viss produkt, medan en optimeringsalgoritm kan användas för att bestämma det mest effektiva produktionsschemat.

Bygg modellerna

När data har förberetts och lämpliga tekniker har valts är det dags att börja bygga modellerna. Det är här datavetarnas expertis kommer in. De kommer att kunna använda data och tekniker för att bygga modeller som kan användas för att fatta beslut.

Utvärdera och kontrollera

Nästa steg är att utvärdera modellerna och kontrollera resultaten. Framgången för ett datavetenskapligt projekt beror till stor del på modellernas noggrannhet och tillförlitlighet. Det är också en bra idé att be om feedback från intressenter och anpassa modellerna därefter.

Sätt modellerna i arbete och börja fatta datadrivna beslut

Äntligen är det dags att sätta modellerna i produktion och för att börja fatta datadrivna beslut. Det kan handla om att integrera de nya modellerna i befintliga system, till exempel ert företags ERP-system eller att utveckla en ny applikation specifikt för datadrivet beslutsfattande.

Sammanfattning

Du kommer enklast igång med data science genom att identifiera dina affärsmål, samla in och förbereda data, välja lämpliga tekniker, bygga modeller, utvärdera resultaten och sätta modellerna i produktion. Genom att tillämpa detta strukturerade tillvägagångssätt kan företag börja nyttja kraften i data science för att fatta välgrundade beslut som driver tillväxt och förbättrar resultat. Det är viktigt att komma ihåg att data science inte är ett engångsprojekt som man checkar av och sedan är klar med, utan det är en kontinuerlig process. Data förändras ständigt och därför är det viktigt att kontinuerligt se över modellerna, uppdatera och omvärdera dem för att förbli konkurrenskraftig. Genom att ha en bra datainfrastruktur kan organisationen lättare anpassa sig till förändringar och nya trender och därmed också skapa bättre förutsättningar för att uppnå sina affärsmål.

NYHETER. INSIKTER. KÄRLEK.

ERP-molnlyft på 15 veckor och minskade driftkostnader med 10 procent

Sedan 2018 har Insula en affärssystemslösning från Infor, M3 Food & Beverage, som har förkonfigurerade inställningar anpassade till livsmedelsindustrin. Insula har nu tillsammans med Elvenite lyft affärssystemet till Infor Cloud Suite, som bygger på en molnlösning för flera hyresgäster.

läs mer
Machine learning inom livsmedelsindustrin: En game changer för långsiktiga försäljningsprognoser

Machine learning inom livsmedelsindustrin: En game changer för långsiktiga försäljningsprognoser

Tänk att kunna se in i framtiden. Att veta hur mycket av din vara som kommer säljas så att du inte behöver baka mer säg, bröd, än nödvändigt. Sen några år tillbaka fokuserar vi mycket på Machine Learning. Vi har lagt många timmar på att prata med våra kunder för att förstå hur livsmedelsbranschen kan dra nytta av denna fantastiska teknik. Vad har vi kommit fram till? Jo, att en av de absolut vanligaste utmaningarna, problemet att kunna förutspå något över tid, faktiskt går att lösa med hjälp av just Machine Learning.

läs mer
Det här ska företag inom livsmedelsbranschen tänka på när de väljer BI-plattform

Det här ska företag inom livsmedelsbranschen tänka på när de väljer BI-plattform

Ett bra BI-verktyg kan ge företag den data de behöver för att fatta välgrundade beslut och ligga före konkurrenterna. Men med så många affärsinsiktsverktyg tillgängliga kan det vara svårt att veta vilket som passar bäst för dig. I den här artikeln kommer vi att utforska några av de nyckelfaktorer du bör tänka på när de väljer rätt verktyg för affärsinsikt.

läs mer

VI GÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN SMARTARE.

Elvenite Logo