BI CARVEOUT – EN DIGITAL FLYTT

När bolag säljer av delar av sin verksamhet som startas upp i egen, ny regi så innebär det inte bara att verksamheten gör en fysisk flytt. Verksamheten behöver också flytta digitalt – och det låter säkert enklare än det faktiskt är i praktiken.

Nyligen utförde vi ett sådant projekt, en så kallad Carve out, för en av våra kunder när REC Solar som tidigare varit en del av Elkem köptes upp av Reliance Industries Limited.

Ny ägare = ny plattform

Rec Solar, som tidigare var en del av Elkem, är en verksamhet som tillverkar högkvalitativa solpaneler som säljs till och används inom såväl privatmarknad som i kommersiella verksamheter, industrier och kraftverk över hela världen.

Nu skulle alltså verksamheten flyttas och bedrivas i annan regi och därmed behövde en helt ny plattform byggas upp. Men all historisk data och befintliga system behövde följa med till den nya verksamheten.

juice bottle package production line concept, manufacturing system of water industry machine

Projektets omfattning

Projektet omfattade arbetet att kopiera samtliga befintliga datamodeller och Power BI rapporter rörande verksamheten som utvecklats och tillämpades i Elkems miljö och installera dessa lokalt i en ny M3 miljö hos REC Solar. Den nya M3-miljön sattes upp av Columbus som vi samarbetat med i det här projektet.

Teknisk lösning i Azure

I den inledande fasen av projekt lades mycket tid på att skapa en detaljförståelse för de förutsättningar som fanns och vilka krav som ställdes på verksamheten i REC Solar. Det gjorde vi genom att undersöka:

– vilka fakta och dimensionstabeller som användes
– vilka krav på rapportering fanns och i vilken form
– och sätta oss in i vilka tester som behövde genomföras och bygga upp en testmiljö

Utifrån detta underlag kunde vi sedan:

– designa den nya tekniska lösningen i Azure
– planera och förfina de planerade aktiviteterna
– ta fram ett estimat

Efter att ha fått plan och estimat godkänt startades konstruktionsfasen av den tekniska miljön i Azure. När alla rapporter och all data fanns på plats och testats i den nya miljön genomfördes en lyckad Go-Live och projektet kunde enligt plan övergå i till early life support under en tvåveckorsperiod.

Löpande under projektets gång hölls veckovisa möten med såväl REC Solar och Columbus, som interna möten inom teamet på Elvenite. PÅ så sätt har vi säkrat en bra kommunikation och progress i arbetet. Möten utgjorde bra forum för statusuppdateringar, diskussioner och förtydliganden vid behov.

Ett framgångskoncept

Projektet som hade go-live 17 november estimerades till att allt som allt omfatta 1215 timmar. Det levererades på utsatt tid och under estimat.

Geir Westergren, Head of IT & Automation på REC Solar i Norge, lämnade följande fina omdöme om vårt team:

”Teamet från Elvenite har levererat enormt bra! Vi har samarbetat med flera leverantörer i den här processen och Elvenite har definitivt varit den bästa. De har kommunicerat bra med oss och med de andre leverantörerna och de har levererat hög kvalitet från start till mål. Fortsätt på samma sätt, det här är ett vinnande koncept!”

NYHETER. INSIKTER. KÄRLEK.

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project AstraGoogles Project Astra, omdefinierar hur vi interagerar med teknik både i personliga och professionella sammanhang. Dessa innovationer förbättrar inte bara våra interaktioner med AI utan integrerar även AI djupt i våra...

läs mer
Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:erAI kan vara en riktig game-changer för företag som vill förbättra effektiviteten och förnya sina tjänster. Men att hantera de ekonomiska aspekterna av AI kan vara knepigt för många CFO:er. Den här guiden ger tydliga steg för...

läs mer
Skapa framgång med hjälp av smart analys

Skapa framgång med hjälp av smart analys

Skapa framgång medhjälp av smart analysMed ett stort dataflöde är det essentiellt att inte bara samla in information - utan att också strukturerat och målinriktat analysera den. Att bygga en smart analys är en kraftfull metod som leder till djupare insikter,...

läs mer

VI GÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN SMARTARE.

Elvenite Logo