En titt på Infor’s multi-tenant strategi 2024

I den digitala världen är förändring det enda konstanta. Molntekniken har revolutionerat ERP-system, och Infor är inget undantag med sina molnbaserade ERP-lösningar. Infor tar ett strategiskt steg mot en multi-tenant arkitektur, ett drag som inte bara är teknologiskt framåtblickande utan också strategiskt, med målet att maximalt utnyttja molnets förmågor.

Person working on a computer, delving into Infor CloudSuite's multi-tenant strategy 2024, symbolizing the advance in cloud technology and strategic planning.

Skiftet till multi-tenant molnlösningar

I jakt på mer flexibla och skalbara IT-infrastrukturer överger allt fler företag sina traditionella, lokala system till förmån för molnbaserade alternativ. Infor har helhjärtat omfamnat detta skifte och erbjuder nu enbart multi-tenant molnlösningar till nya kunder. Till skillnad från single-tenant-miljöer, där varje kund har en egen instans av programvaran, tillåter multi-tenant-upplägget flera kunder att dela på samma infrastruktur. Denna strategi speglar inte bara Infors framtidsvision utan ligger även i linje med den växande efterfrågan på molnbaserad digital transformation inom olika branscher.

Varför välja multi-tenant?

För Infor och dess kunder är steget mot en multi-tenant modell ett strategiskt såväl som teknologiskt beslut. Fördelarna är många, inklusive ökad skalbarhet, kostnadseffektivitet och förenklad hantering samt uppdateringar av mjukvaran. Genom att centralisera förvaltningen av sin ERP-programvara siktar Infor på att erbjuda en jämn högkvalitativ användarupplevelse. Med över 100 multi-tenant kunder bara i Norden tycks Infors strategi möta marknadens förväntningar, där kunderna visar uppskattning och entusiasm för den nya modellen.

Innovation i balans med kundbehoven

I övergången till Infor CloudSuite’s multi-tenant lösning ligger fokus på att förena spetskompetens inom teknik med de praktiska behoven hos företag. Kunderna rapporterar om förbättrad tjänstepålitlighet och operativ effektivitet, vilket låter dem fokusera mer på kärnverksamheten och mindre på IT-förvaltning. Regelbundna uppdateringar och nya funktioner som en del av Infors utvecklingsplan visar hur kontinuerlig innovation stödjer företag i deras strävan att behålla konkurrenskraften.

Discover how Infor CloudSuite's multi-tenant strategy for 2024 is set to revolutionize warehouse operations, enhancing efficiency and scalability with cutting-edge cloud solutions.

Att övervinna utmaningarna med övergången

Trots många fördelar kommer skiftet till molntjänster och multi-tenant arkitekturer med utmaningar, särskilt för organisationer med etablerade äldre system. Resan mot fullständig molnanpassning kräver noggrann planering och anpassning. Infor och vi som partners spelar här en avgörande roll i att underlätta denna övergång, genom att tillhandahålla expertis, resurser och stöd som är nödvändigt för att navigera i de tekniska och strategiska aspekterna av molnmigrationen.

Genom att arbeta tätt tillsammans med våra kunder säkerställer vi att övergången sker smidigt, att riskerna minimeras och att det fulla värdet av molnteknologi realiseras. Detta samarbete understryker vikten av starka partnerskap i den digitala transformationsprocessen, där vi tillsammans skapar en framtidssäker IT-miljö som möjliggör innovation, effektivitet och tillväxt.

Framtiden för ERP

Infor har strategiskt valt att fokusera på multi-tenant molnlösningar för sin ERP-programvara, vilket markerar en industriell förskjutning mot en cloud-first strategi. Det handlar inte bara om att ta till sig nya tekniker utan också om att omforma affärsprocesser för större flexibilitet, effektivitet och skalbarhet.

Sammanfattningsvis ger Infors fokus på ERP med sin multi-tenant CloudSuite viktiga inblickar i hur framtidens företagsteknik kan komma att se ut. I takt med att företag fortsätter på sina digitala förändringsresor, ökar betydelsen av flexibla, skalbara och effektiva molnlösningar. Det blir allt viktigare för företag att kunna anpassa sig snabbt till förändrade marknadsförhållanden och kundbehov, och Infors satsning på multi-tenant molnlösningar är ett tydligt exempel på hur teknik kan understödja denna anpassningsförmåga.

NYHETER. INSIKTER. KÄRLEK.

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project AstraGoogles Project Astra, omdefinierar hur vi interagerar med teknik både i personliga och professionella sammanhang. Dessa innovationer förbättrar inte bara våra interaktioner med AI utan integrerar även AI djupt i våra...

läs mer
Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:erAI kan vara en riktig game-changer för företag som vill förbättra effektiviteten och förnya sina tjänster. Men att hantera de ekonomiska aspekterna av AI kan vara knepigt för många CFO:er. Den här guiden ger tydliga steg för...

läs mer
Skapa framgång med hjälp av smart analys

Skapa framgång med hjälp av smart analys

Skapa framgång medhjälp av smart analysMed ett stort dataflöde är det essentiellt att inte bara samla in information - utan att också strukturerat och målinriktat analysera den. Att bygga en smart analys är en kraftfull metod som leder till djupare insikter,...

läs mer