Inlägg i Aquaculture

BI-projekt för Nova Sea

Nova Sea är tryggt placerade på topp tio-listan över de största aquaculture-företagen i Norge och står för hela värdekedjan inom fiskodlingsindustrin. Nova Sea har hela tiden haft bra kontroll på sin processer, med överskådlig struktur och kunnig personal. De har … Läs mer

Kompetenscenter Food & Beverage

Elvenite har lång erfarenhet av att hjälpa företag inom livsmedelsindustrin där många av våra kunder är ledande inom sina segment. Därigenom har vi skaffat oss gedigen kompetens inom området och väljer därför att ytterligare fokusera vårt arbete mot livsmedelsindustrin genom … Läs mer

Marine Harvest – M3 Uppgradering Spanien

Marine Harvest är världsledande producent av fisk och fiskprodukter, säljkontoret i Spanien ligger under Marine Harvest europeiska säljenhet. För att förenkla samkoordinering av inköp, leveranser och försäljningar mellan de olika säljenheterna inom Marine Harvest blev lösningen att ersätta Marine Harvest Spaniens dåvarande affärssystem… Läs mer