MindTouch 2009 för TeliaSonera

MindTouch 2009 för TeliaSonera

Dokumentkaos På kundservicedelen inom TeliaSonera, Bredbandstjänster Sverige, hade medarbetarna svårigheter med att söka i de sparade word-dokument som spritts i olika silos i organisationen. Det visade sig också att behovet av åtkomst till olika typer av dokument...